Kalender19.07.2024 (1005)
an der Orgel: Markus Manderscheid
Dietrich Buxtehude
1637 - 1707
Ciacona in e (BuxWV 160)
Dietrich Buxtehude
1637 - 1707
Ach Herr, mich armen Sünder (BuxWV 178)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
O Lamm Gottes unschuldig (BWV 618)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Schmücke dich, o liebe Seele (BWV 654)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Fantasie G-dur (BWV 572)
Änderungen vorbehalten
Impressum