10.02.2023 (932)
an der Orgel: Hilger Kespohl
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Präludium und Fuge c-moll (BWV 549)
Dietrich Buxtehude
1637 - 1707
Durch Adams Fall ist ganz verderbt (BuxWV 183)
Dietrich Buxtehude
1637 - 1707
Mensch, willt du leben seliglich (BuxWV 206)
Dietrich Buxtehude
1637 - 1707
Auf meinen lieben Gott (BuxWV 179)
César Franck
1822 - 1890
Choral a-moll
Impressum