27.01.2023 (930)
an der Orgel: Hilger Kespohl
Dietrich Buxtehude
1637 - 1707
Magnificat Primi Toni (BuxWV 203)
Heinrich Scheidemann
1596 - 1663
Verbum caro factum est (Motettenkolorierung nach Hans Leo Haßler)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Herr Gott, nun schleuß den Himmel auf (BWV 1092)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Mit Fried’ und Freud’ ich fahr’ dahin (BWV 616)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Herr Gott, nun schleuß den Himmel auf (BWV 617)
Louis Vierne
1870 - 1937
Pastorale op. 31,20
Louis Vierne
1870 - 1937
Carillon op. 31,21
Impressum